VÖRS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA, A 028 HRSZ-Ú RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓAN


 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 41. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

Vörs Község Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ)módosítása, a 028 hrsz-ú területre vonatkozóan című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga.

A terv elektronikusan itt érhető el.

A Korm. rendelet 29/A. § (5) pontja, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 3. § (1)-(3) alapján a Vörs Község Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ)módosítása, a 028 hrsz-ú területre vonatkozóan

munkaközi véleményezése (partnerségi egyeztetése),

kizárólag elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül:


időpontja: 2020. június 15 – július 1. elektronikus úton a onkormanyzat@vorsnet.hu e-mail címre megküldve történhet.

 

 

 

Vörs, 2020. június 15.

 

 

                                                                                              Deák Tamás

                                                                                          Polgármester

                                                                                   s.k.

 Felhasználónév:
Jelszó: