HIRDETMÉNY


 

 

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Vörs Község Önkormányzata 21/2022.(III.8.) számú Kt. határozatában döntést hozott hatályos településrendezési eszközeinek 4. számú módosításáról a 40/1 hrsz-ú ingatlan telektömbjére vonatkozóan

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat lefolytatja településrendezési eszközei 4. számú módosításának42.§ (1) szerinti egyeztetési eljárás un. végső szakmai véleményezési szakaszt megelőző partnerségi egyeztetést.

 

Vörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (X.26.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnerek az eljárás fenti szakaszában javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

 

A településrendezési eszközök tervezett 4. számú módosításának véleményezési anyaga és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendeletmegtekinthető a www.vors.hu honlapon, a hirdetmény végén lévő kapcsolódó dokumentumok címszó alatt, vagy helyben az önkormányzatnál kifüggesztve, ill. a véleményezési anyag az alábbi webcímről is letölthető:

 

https://main.arker.hu/owncloud/index.php/s/MEnHV3GbC3R9nk5

 

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Vörs Község lakossága, vörsi ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, a Somogy Megyei Önkormányzat Főépítésze továbbá az illetékes I. fokú építésügyi hatóság.

 

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

2022. június 20-án 14 órától

 

Helyszín: Vörs Község Önkormányzatának tárgyalóterme

8711 Vörs, Alkotmány utca 29

 

A véleménynyilvánítás határideje: 2022. június 20 – tól –június 29 -ig.

 

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet, ill. vagy a muszak@balatonszentgyorgy.hu e-mail címre.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

Vörs, 2022. május 31.

 

                                                                                     Deák Tamáss.k

                                                                                       Polgármester


Kapcsolódó dokumentumok:
Vörs TRE 4. sz. mód - véleményezési anyag egybefűzve


Felhasználónév:
Jelszó: