TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00030
A Közösségi ház épületenergetikai fejlesztése Vörsön

Magyar Falu Program

1. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”című MFP-TFB/2019 kódszámú pályázat keretében  13 832 999 Ft összegű támogatásban részesült.

A fejlesztés célja a településnépességmegtartó és népességnövelő erejének növelése, a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. 

A falugondnoki szolgáltatás támogatása hozzájárul a település hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez. A támogatás lehetővé teszi új szolgáltatás indítását és a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjármű beszerzését.

 

2. Vörs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz-2020 című  MFP-AEE/2020 kódszámú pályázat keretében támogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

Az „Orvosi eszköz” támogatás célja a település számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

 

 

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatások 2020

Vörs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program, Temetői infrastruktúra fejlesztése - 2020 című MFP-FVT/2020 kódszámú pályázat keretében 1 073 220 Ft támogatásban részesült új 20 férőhelyes urnafal megépítésére.

A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítására, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatása nyújtása. 

 

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatások 2021

Vörs Község Önkormányzata aMagyar Falu Program, Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 című, MFP-UHK/2021 kódszámú  pályázat keretében 17 092 844 Ft összegű  támogatásban részesült a Béke utca útburkolatfelújítására.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

 

 

Vörs Község Önkormányzata a Magyar Falu ProgramKommunális eszköz beszerzése - 2021 című, MFP-KOEB/2021kódszámú pályázat keretében 5 148 778 Ft  összegű támogatásban részesült közterület fenntartását biztosítóeszközök beszerzésére.

A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a közterületek rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítása.

 

 

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatások 2022

Vörs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program,  Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022 című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat keretében 24 156 664 Ft összegű  támogatásban részesült a Petőfi utca útburkolat felújítására.

Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.

 

 

 

Vörs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program,  Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása - 2022 című, MFP-KEB/2022 kódszámúpályázat keretében 5 525 591Ft összegű  támogatásban részesültközösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező foglalkoztatására.

Magyarország Kormánya célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez, illetve megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzéséhez, közösségszervező bértámogatásához, esélyt adva a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, hozzájárul a helyi közösségek közötti kapcsolat kialakításához.
Felhasználónév:
Jelszó: