Magyar Falu Program

1. A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”című MFP-TFB/2019 kódszámú pályázat keretében  13 832 999 Ft összegű támogatásban részesült.

A fejlesztés célja a településnépességmegtartó és népességnövelő erejének növelése, a közszolgáltatások fejlesztése, az egyenlőtlenségek mérséklése. 

A falugondnoki szolgáltatás támogatása hozzájárul a település hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez. A támogatás lehetővé teszi új szolgáltatás indítását és a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjármű beszerzését.

 

2. Vörs Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz-2020 című  MFP-AEE/2020 kódszámú pályázat keretében támogatásban részesült közel 3 millió Ft értékben. Az eszközök a háziorvosi szolgálat számára kerülnek beszerzésre.

Az „Orvosi eszköz” támogatás célja a település számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

 
Felhasználónév:
Jelszó: