TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00030
A Közösségi ház épületenergetikai fejlesztése Vörsön


Rendeletek


 Hatály Rendeletek
2001.10.25 10/2001. (X.25.) Vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről
2002.01.28 1/2002. (I.28.) A helyi közművelődésről.
2003.06.30 9/2003. (VI.30.) Az ideiglenes kiküldetést teljesítők napidíj összegének megállapításáról
2004.07.01 11/2004. (VIII.11.) A talajterhelési díjról
2004.09.29 13/2004. (IX.29.) a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről
2005.11.02 9/2005. (X.27.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.tv. végrehajtásáról
2005.11.23 10/2005. (XI.23.) VÖRS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.
2005.11.23 12/2005. (XI.23.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
2007.11.20 12/2007. (XI.20.) A Települési rendtartásról
2008.04.10 5/2008. (IV.10.) Az önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról


Felhasználónév:
Jelszó: